ΒΙΟΧΥΜ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ

Ξενοδοχειακός Χυμός Πορτοκάλι σε ασκό

  • Ποιότητα και στο ξενοδοχείο
  • Κατάλληλοι για χρήση σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις
  • Σε ασκό με πρακτικό βρυσάκι
  • Προσφέρουν μεγάλη αραίωση
  • Μέγιστη οικονομία
  • Συντηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Ποιότητα και στο ξενοδοχείο! Αραίωση: 1 μέρος χυμού και 4 μέρη νερού Σε ασκούς των 5, 10 και 20 κιλών με πρακτικό βρυσάκι.