ΒΙΟΧΥΜ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ

Επαγγελματικός Χυμός Λεμόνι σε ασκό

  • Κατάλληλοι για χρήση σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες αναψυκτικών
  • Σε ασκό με πρακτικό βρυσάκι
  • Προσφέρουν μεγάλη αραίωση
  • Μέγιστη οικονομία
  • Συντηρούνται σε κατάψυξη
Η λύση για τους επαγγελματίες! Αραίωση: 1 μέρος χυμού και 6 μέρη νερού. Σε ασκούς των 5, 10 και 20 κιλών με πρακτικό βρυσάκι.