ΒΙΟΧΥΜ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ

Άρτυμα Λεμόνι σε ασκό

  • Δεν χρειάζεται αραίωση
  • Για ποικίλες χρήσεις
  • Με πρακτικό βρυσάκι σε ασκό
Χυμός λεμονιού για άρτυμα. Σε ασκούς των 5, 10 και 15 κιλών με πρακτικό βρυσάκι.